Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća Vascom d.o.o. ulaganjem u novu opremu za obavljanje djelatnosti tlačnog lijeva i brizganja plastike

Kratki opis projekta: Dana 08.11.2017. poduzeće Vascom d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća Vascom d.o.o. ulaganjem u novu opremu za obavljanje djelatnosti tlačnog lijeva i brizganja plastike“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0483. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će proširenje kapaciteta proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta, proširenje asortimana proizvoda, rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su proširenje kapaciteta proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta, proširenje asortimana proizvodnjom novih proizvoda te porast prihoda poduzeća.

Očekivani rezultati projekta:

  • proširenje kapaciteta proizvodnje
  • ponuda asortimana novih proizvoda
  • rast prihoda od prodaje
  • rast broja zaposlenih
  • edukacija djelatnika
  • osigurana vidljivost projekta
  • projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama i pravilima Poziva

Ukupna vrijednost projekta: 464.112,96 Kn

EU sufinanciranje projekta:  300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. listopada 2017. – 03. ožujka 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Marijan Sviben, vascom@zg.t-com.hr, + 385 1 6538 094

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Vascom d.o.o.